14. nóv. 2011

Borgarfyrirtæki vill Bitru úr vernd

Í drögum að umsögn Orkuveitu Reykjavíkur um drög að þingsályktunartillögu um Rammaáætlun er lagt til að Bitra verði færð úr verndarflokki í biðflokk. Við í stjórn Landverndar sendum frá okkur yfirlýsingu af þessu tilefni þar sem við lýsum óánægju okkar með þetta og hvetjum borgarfulltrúa til að hafa áhrif á umsögn fyrirtækisins í þá veru að Orkuveitan lýsi yfir stuðningi við tillögu um að Bitra falli í verndarflokk Rammaáætlunar.

Það er óskiljanlegt að Orkuveita Reykjavíkur ætli að halda áfram að berja höfðinu við stein í þessu máli. Ekki síst í ljósi álits Skipulagsstofnunar um Bitruvirkjun þar sem segir að virkjunin sé ekki ásættanleg vegna verulegra neikvæðra og óafturkræfra áhrifa á landslag, útivist og ferðaþjónustu: ,,Um er að ræða lítt snortið, fjölsótt útivistarsvæði í nágrenni þéttbýlis/höfuðborgarsvæðisins og býr svæðið yfir stórbrotnu landslagi sem m.a. einkennist af fjölbreyttri hveravirkni. Fyrirhuguð Bitruvirkjun myndi breyta landslagsásýnd þess lítt raskaða svæðis í ásýnd iðnaðarsvæðis. … Stofnunin telur að í ljósi þess yrði ferðaþjónusta og útivist eins og hún er stunduð í dag samkvæmt framlögðum gögnum ekki lengur möguleg innan áhrifasvæðis virkjunarinnar.“

Verðmæti þessa svæðis er líklega stórlega vanmetið í almennri umræðu. Ég vann með ungum útlendingum í sumar sem komu hingað til lands til að vinna sjálfboðaliðastörf. Þau fóru tvær ferðir til að skoða náttúru Íslands á meðan þau dvöldu hérna, aðra á Gullfoss og Geysi og hina í Reykjadal fyrir ofan Hveragerði, í næsta nágrenni við Bitru (Ölkelduháls). Þau sögðu að Reykjadalur hefði verið hápunktur ferðarinnar, enda hefur hann upp á að bjóða heitan læk og mikla litadýrð (Hér er hægt að skoða myndir af svæðinu). Ég fæ ekki skilið hvers vegna Orkuveita Reykjavíkur sér ekki sóma sinn í að falla frá því að skemma svæðið með orkunýtingu þarna í næsta nágrenni. Ekki síst eftir að komið hefur í ljós að uppbygging orkuvinnslu á Hellisheiði hefur verið of hröð og ágeng. Nú er mál að linni.

Bæjarstjórn Hveragerðis, undir stjórn Sjálfstæðismanna, hefur sent sýnt borgarstjórn Reykjavíkur gott fordæmi með sinni umsögn. Þar segir meðal annars: ,,Sérstaða svæðisins felst í ómetanlegri náttúru og nálægðinni við þéttbýlið á suðvesturhorni landsins. Ósnortin útivistarsvæði í næsta nágrenni Reykjavíkur og nágrennis fækkar stöðugt og því verða þau sem eftir standa stöðugt verðmætari. Með verndun Bitru og Grændals gefst ómetanlegt tækifæri til að mynda samfellt verndarsvæði sem gefur glögga mynd af jarðhita og náttúru á háhitasvæðum enda sýnir sífelld aukning ferðamanna á svæðinu að eftirspurn er eftir upplifun eins og þeirri sem þarna stendur til boða.“

Þetta er ekki flókið verk fyrir borgarfulltrúana – bara copy og paste og senda þetta svo inn á rammaaaetlun.is fyrir miðnætti á föstudag.

(Pistillinn birtist fyrst á dv.is 9.11.2011).